THÔNG DỊCH NHẬT VIỆT

Việc làm tiếng nhật N1, N2 - tuyển phiên dịch, thông dịch viên

Nội dung việc làm tiếng nhậtPhiên dịch, thông dịch tiếng nhật cho các công ty đối tác nhật bản
・Đưa đón khách từ sân bay
・Thông dịch hội nghị, cuộc họp, thương thảo kinh doanh,...
・Dịch đi tour du lịch
・Dịch tài liệu tiếng nhật sang tiếng việt và ngược lại
Điều kiện・Thông thạo giao tiếp tiếng nhật
・Kỹ năng đọc, viêt tiếng Nhật tốt ( trình độ Tiếng Nhật tương đương N1, N2), không bắt buộc chứng chỉ tiếng Nhật
・Ưu tiên người đã từng đi nhật, có kinh nghiệm thông dịch, phiên dịch
Lương>200.000/1h
Thời gian1 lần dịch tối thiểu 4 tiếng trở lên
Có thể đi công tác các tỉnh, chi phí đi lại, khách sạn do công ty chi trả