ĐƠN HÀNG

Tất cả các đơn hàng do chúng tôi trực tiếp khai thác từ xí nghiệp tiếp nhận, các bạn ứng viên sẻ hoàn toàn không mất phí, không cọc. Chúng tôi là công ty giới thiệu việc làm tại nhật đông thời là tổ chức hỗ trợ visa tokutei gino 登録支援機関, chúng tôi sẻ đồng hành hỗ trợ bạn suốt 5 năm tại nhật.

Hotline: 052-888-1525